Eveli Jõesaar

Tänavuse Arvamusfestivali plakat on valmis

Tutvustame Sulle kaheksanda Arvamusfestivali plakatit ning selle idee sündimise lugu. Plakat on lootust sisendav ja ergas nagu kevadine päike. Nagu meile juba kombeks on saanud, valmivad Arvamusfestivali plakati ideed ja kavandid Kõrgema Kunstikooli Pallas tudengite peades ning tänavuse konkursi võidutööks osutus Kaidi Marii Kütti plakat, mille keskmes on kiik ja inimesed. 

Foto erakogust: Plakati autor Kaidi Marii Kütt

Oleme täpselt nii võrdsed, kui üksteisel olla lubame

Arvamusfestivalile omased krutskeid täis visuaalid on juba mitmeid aastaid tulnud tudengite pliiatsist. Igaüks on omanäoline, kuid siiski seotud Arvamusfestivali keskse ideega tasakaalukatest ning läbimõeldud aruteludest.

Kaidi Marii ei olnud varem Arvamusfestivalil käinud, kuid kui me sügisel kunstikooli plakatidisaini loengus festivali tutvustamas käisime, hakkasid Kaidil ideed kohe jooksma, märksõnadeks kaasamine ja avatus. “Sain teada, et täpselt 100 aastat tagasi võeti vastu Eesti esimene põhiseadus ja et põhiõigused ja -vabadused on ka Arvamusfestivali selleaastane katusmõte. Hakkasin põrgatama seda iseloomustavaid ideid ning leidsin, et visuaalselt tundus kõige atraktiivsem kaalukang, mis on tugev õigluse sümbol,” räägib Kaidi, kuidas ta üritas vältida lambipirnide ja jutumullide klišeesid.

Seiklused mänguväljakul

Mõeldes kaaludele turgatas Kadi peas ühtäkki tore mõte: “Mulle meenus lapsepõlv ja seiklused mänguväljakutelt! Kunagi olid igal pool meelelahutamiseks suured metallist kiigud, kus sai sõbraga vaheldumisi hoogu tehes kättpidi õhus rippuda. Seejärel tulid meelde lõbusad jaani- ja suvepäevad külakiigel ja poolikutele pehmetele rehvidele tonksutamised Annelinna mänguväljaku puidust kaalukiiguga… Jah – kiigemotiiv!

Et kiikuda kaalukiigel, on vaja kaaslast, sest ilma sõbrata õhku ei tõuse. Kaaslasteta ka külakiigul naljalt hoogu ei tee. On vaja vähemalt kahe inimese otsust minna kiigele ja mängida.” Nii sündiski metafoor, mis leidis tee Arvamusfestivali plakatile: kiik.  

Vasakul kaheksanda Arvamusfestivali plakat.

Ilma sõbrata õhku ei tõuse

Koos Kaidiga leidsime, et kiigel võiks kujutada inimesi, kelle koostöö võimestab kõiki osalisi. Näiteks on ühel pildil kiige otsas üks inimene, kes räägib, ja teises mitu, kes teda kuulavad ja samal ajal üleval hoiavad. Või on kiigel inimesed, kelle tõttu valitseb kahe poole vahel tasakaal. Me ei mängi ühiskonnas nullsumma mängu, kus ühe grupi õigused vähendaksid teiste omi – koostöö aitab kõiki osalisi korraga. Samuti on meil on õigus arvata ja vabadus kuulata ning me peaksime neid õigusi kasutama. 

Kaidi ideekavandile kirjutatud mõte oli, et oleme täpselt nii võrdsed, kui üksteisel olla lubame. “Nii nagu arvamusfestivalidel tekivad aruteludega uued ideed ja lahendused, paigutuvad ka inimesed kiigel ümber või valivad endale sobivad kiiged ja “mängukaaslased”, kelle mõtteid toetada ja “õhus hoida”. See on sümbol, mis kutsub inimesi arutlema, otsustama, ümber mõtlema, enda ideede eest seisma, toetama ja vastu vaidlema,” räägib Kaidi. 

Sel aastal soovib Kaidi Marii ka ise kindlasti tee Paidesse jalge alla võtta. Festivalilt ootab ta seda sama ühtsust ja kokkuhoidu, laialdast arutelu ning palju arukaid vaidlusi.

Foto erakogust: Kaidi Marii sõbraga kiikumas

Kohtumiseni festivalil!

Arvamusfestival toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et tasakaaluka aruteluga luua paremat arusaamist iseendast, üksteistest ja maailmast. Kui kõik hästi läheb, siis kohtumiseni juba kaheksandal Arvamusfestivalil, mis toimub 14.–15. augustil Paides!

Festivali toetavad Paide linn, Justiitsministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Eesti Linnade ja Valdade liit ning Telia. Projekti rahastab ka EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Põhiõigustest ja -vabadustest kõnelev arvamusfestival ootab aruteluideid

Sel suvel kaheksandat korda toimuv arvamusfestival alustab ideekorjet, mis kestab tänasest veebruari lõpuni. Festival keskendub Eesti põhiseaduse sajandal sünnipäeva aastal põhiõigustele ja -vabadustele, ent oodatud on ka teised teemad. 

Programmi on teretulnud arutelud, mis mõtestavad vabadusi, õigusi ja kohustusi, pööravad tähelepanu eri vanuserühmadele ning muugivad lahti valupunkte kõigi ühiskonnaliikmete võrdsete õiguste tagamisel. Ideekorje algab täna, 31. jaanuaril ning kestab 29. veebruari südaööni. Ideid saab esitada Arvamusfestivali kodulehel.

“Mida rohkem laekub ideekorjesse olulisi ideid, seda mitmekülgsem on arvamusfestivali programm, mida ühiselt loome,” ütles festivali eestvedaja Kaspar Tammist. “Soovime, et igaüks leiaks festivali kavast põhjuse augustis Paidesse tulla, kuulata, kaasa mõelda ning oma sõna sekka öelda,” lisas ta.

Arvamusfestivali arutelud on võimalus teha sissejuhatus vähetuntud teemasse, tuvastada probleemi, otsida konsensust teadaolevate seisukohtade vahel, pakkuda uusi ideid ja lahendusi, analüüsida senitehtut ning jagada kogemusi. Festival on ka sobiv paik jõuda arutelu tulemusel konkreetsete ettepanekuteni edasi tegutsemiseks. Arutelud toimuvad eesti, inglise ja vene keeles.

Aruteluideid saavad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Idee esitajalt ootab festival valmisolekut arutelu korraldada, teha koostööd teiste arutelukorraldajatega ning ühiselt katta arutelu korraldamisega seotud kulud. 

Arvamusfestival toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et tasakaaluka aruteluga luua paremat arusaamist iseendast, üksteistest ja maailmast. Kaheksas festival toimub 14. ja 15. augustil Paides ning eelarvamusfestival koostöös justiitsministeeriumiga 15. juunil Tallinnas.  Festival on külastajatele tasuta.

Festivali toetavad Paide linn, Justiitsministeerium, Aktiivsete Kodanike Fond, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Eesti Linnade ja Valdade liit ning Telia.

Lisainfo
Kaspar Tammist
festivali eestvedaja
kaspar.tammist@arvamusfestival.ee
58010018

Liisi Rohtung
Arvamusfestivali kommunikatsioonijuht
liisi.rohtung@arvamusfestival.ee
59019260