Kagu-Eesti (eel)arvamusfestivalil vaieldakse maakultuuri teemal


14. juulil toimuva Kagu-Eesti II [eel]arvamusfestivali juhtmõtteks on “Maa perrä ilm” (“Maa järgi maailm”), mis toetab ettevõtmise eesmärki kujuneda Eesti esimeseks maakultuurifestivaliks.

Kokku ligi tosinas paneelis asutakse ühiselt otsima vastuseid paljudele regiooni tulevikku puudutavatele küsimustele: Kas looduslik mitmekesisus tähendab meile midagi või jääb järele vaid uppuda rämpsu?; Kuidas toit tugevdab meie julgeolekut ja tervist?; Kultuur ja kartul: kas vaimukultuuri viljelemine tõotab taludele kartulikasvatusest suuremat tulu?; Kuidas maad noorendada?; Mitu tulevast olümpiavõitjat tänastes maakoolides kasvab?; Kas ja kuidas toetavad tugevad juured meie kohanemist rändeajastuga?; Kuidas paremini ühenduda? (kahe tunniga Nuustakult Pariisi!); Kuidas saaksid kogukonnad paremini kohaneda võrgumeedia ajastuga?; Milliseid vigu võivad teha uljad maailmapäästjad? Kas oleme muutumas reservaadiks?; Millist ühistegevust vajame, et mitte kaotada Tallinnale?; Kuidas kogukonnad saavad ise asju otsustada?; Uued KOVid: kellele ja milleks?; Kuidas areneda tugevamaks?; Kuidas mõtestada kasvu?; jne.

Kõik festivali programmis kajastuvad teemad on saadud ideekorje tulemusel, mis toimus jaanuaris. Kagueestlaste ettevõtmise üheks eesmärgiks on tasakaalustada mujal toimuvate linnakultuurifestivalide repertuaari.

President Kersti Kaljulaid pidas kevadisel kohtumisel festivali korraldustoimkonnaga vajalikuks rõhutada, et linn ja maa pole vastandid, vaid moodustavad koostoimiva terviku.

“Kui linnades astutakse üksteisele konnasilmadele, siis kagueestlased kängitsevad jalad lahti ja leiavad uusi võimalusi ja väljakutseid,” tõi ettevõtmise eestvedaja Ott Rätsep illustreeriva näite.

“Erinevate kultuuride risttolmlemisest, olgu need näiteks linna- ja maakultuur, võib saada elujõulisi hübriidliike,” nentis Rätsep. “Kõik tuletub siiski loodusseadustest ning laenates mõtet Valdur Mikitalt: “Eesti vanapärane loodustunnetus on selline, et loodus ja kultuur on justkui üks,” olemegi jõudnud Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali tuumani.” Festival toimub teistkordselt ning on kasvanud suuremaks: tosinat paneeli veavad rohkem kui 40 oma ala asjatundjat.

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestival toimub Eesti Maanteemuuseumis Postiteel 14. juulil algusega kell 12. Kõik Kagu-Eestiga seotud inimesed on oodatud kagunurgale ja tervele Eestile olulistel teemadel kaasa mõtlema, eelarvamusi ja arvamusi avaldama ning muutusi ellu kutsuma!

Värskeim info Facebookis!

Kava

 

HALDUSREFORMI HAUDEJAAM
Monstrumvallad – allamäge kuristikku, kuhu edasi?
12.00 – 13.30
Modereerib: Garri Raagmaa
Auditooriumile jagatakse pabereid/pliiatseid, et kaasata neid esitama oma häid ideid tuleviku omavalitsustele. Ideed korjatakse kokku ja jagatakse Kagu omavalitsusjuhtidele, sotsmeedias jm sõltuvalt ideede sisust. Arutlevad
Nimed kinnitamisel
Katõ tunniga Nuustakult Pariisi ja üte tunniga Lihtensteini
13.45 – 15.15
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Olulised tranpordisõlmed jäävad Kagu-Eestist eemale. Vaatamata sellele, et ka siia on jõudnud viimastel aastatel mitmed kaasaegsed transpordilahendused, siiski autota maapere hakkama ei saa. Arutelu otsib vastuseid küsimustele: kuidas paremini ja mõistlikumalt ühenduda; mida pakub sõidujagamisteenus?; kas tasuta ühistransport peab laienema üle Eesti? jne. Arutlevad
Nimed kinnitamisel
Kagu-Eesti ja raudteeühendused
15.30 – 17.00
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Milliseid raudteeühendusi Kagu-Eesti vajab? Kuidas mõjutab Rail Balticu praegu kavandatud Tallinn-Pärnu-Riia trassivalik Eesti regionaalset asustusmustrit? Kas raudteel, kui 19. sajandi suurel innovatsioonil, on üldse mõju asutusmustrile, kaubavoogudele ja inimeste igapäevasele liikumisele Kagu-Eestis? Kuidas kasutada ajaloolisi raudteejaamu ja nende ümber kujunenud spetsiifilist asustust ja ruumi? Arutlevad
Ene-Margit Tiit
 Priit Humal
 Raik-Hiio Mikelsaar
Uus Eesti metsavend
17.15 – 18.45
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Kas kogukonnad on võrgumeedia ajastul tugevamad? Lühikese ajaga on tekkinud terve hulk huvirühmade platvorme, mis lisaks erinevatele online aktsioonidele rakendavad ka muid vahendeid oma huvide edendamiseks. Kuidas mõjub selline protest ja meelsuse avaldamine võimukandjatele? Mida teha, et eriti (elu)keskkonna küsimustes rahvast kuulda võetaks? Arutlevad
Linda-Mari Väli
 Siim Tuisk
Nimi kinnitamisel

 

TAGURPIDIANTSLA
Hää tüü and magusampa leevä
12.15 – 13.45
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Mis meid edasi viiks, heaolu edendaks, kuulsust tooks ja rahvaarvu kergitaks? Kuidas muuta ettevõtluskeskkonda ning Lõuna-Eestit atraktiivsemaks kohalikele ja välismaistele ettevõtetele? Mida saame selleks ära teha ise, mida ühiskond ja kuidas võiks kaasa aidata riik? Kuidas saaksime muuta Eesti maailma parimate töökohtadega riigiks? Aga missugused on üldse parimad töökohad ja ettevõtted, mida püüda ja mis tuleviku eesmärgiks võtta? Arutlevad
Nimed kinnitamisel
Kas hoida looduslikku mitmekesisust või uppuda rämpsu?
14.00 – 15.30
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Eesti rohetaristu kaardil on Võru ja Valga maakond kaetud rohetaristu struktuurielementidega üsna ulatuslikult, samas kui “Roheline maakond” Põlva on võrdlemisi tagasihoidlikult kaetud. ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia käsitleb rohetaristut investeeringuna, millest loodetakse mitmesugust kasu. Millist kasu oodatakse Kagu-Eestis? Kuidas arvestame ökosüsteemseid hüvesid planeeringutes? Kas jäätmete töötlemine ja utiliseerimine on korraldatud parimal mõeldaval viisil? Kuidas edeneb rohetaristu strateegia integreerimine Eesti 2030+ tegevuskavva? Kui kaugel on Eesti rahvusmaastike määratlemine ja nende säilimist tagavate tingimuste välja töötamine jne? Arutlevad
Kalev Sepp
 Nimi kinnitamisel
 Nimi kinnitamisel
Nimi kinnitamisel
Kuidas tuua noori pärimuse juurde, kui aipäd on 100 korda seksikam?
15.45 – 17.15
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Kuidas anda edasi pärimust ja kultuuri oma lastele olukorras, kus aipäd on 100 korda seksikam? Mitu tulevast olümpiavõitjat tänastes maakoolides kasvab? Kas kodulähedane haridus on võimalik ja kuidas seda korraldada? Arutlevad
Ene Lukka-Jegikjan
Nimi kinnitamisel
 Nimi kinnitamisel

 

MAAILMA PARIM KÜLA
Võim ja vaim
12.30 – 14.00
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Milles peitub Kagu-Eesti oma nägu? Kuidas peegelduvad vaim ja võim haldusreformis? Millal on nad teineteist toetavad ja millal vastanduvad? Millele toetub maakogukondade identiteet? Millele toetub omavalitsus? Võib arvata, et haldusreform ei piirdu käimasolevaga ja tõenäoliselt oleme mõne aja pärast tunnistajaks omavalitsuste veelgi ulatuslikumale kokkukasvamisele. Arutlevad
Nimed kinnitamisel
Kuidas toit tugevdab meie julgeolekut ja tervist?
14.15 – 15.45
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Kuidas anda edasi pärimust ja kultuuri oma lastele olukorras, kus aipäd on 100 korda seksikam? Mitu tulevast olümpiavõitjat tänastes maakoolides kasvab? Kas kodulähedane haridus on võimalik ja kuidas seda korraldada? Arutlevad
Harri Moora
Ivari Padar
Tiia Trolla
Erki Saar
Kultuur ja kartul: kas vaimukultuuri viljelemine tõotab taludele kartulikasvatusest suuremat tulu?
16.00 – 17.30
Modereerib: Nimi kinnitamisel
Loova lähenemisega on igaühele jõukohaste vahenditega võimalik saavutada rohkem kui EAS oma miljonitega. Loovettevõtluse osa on Eestis SKT-s juba täna suurem kui põllumajandusel. Seega võib-olla on tõesti vanasse küüni muusikat koguda või sinna galerii rajamine pikas perspektiiivis arukam tegevus kui kartulit kasvatada. Arutlevad
Hannes Praks
Silver Sepp
Nimi kinnitamisel

 

ILMANABA
Vabatahtlik-heatahtlik – turist, abistaja või nuhtlus?
12.45 – 14.15
Modereerib: Keiu Virro, EPL ajakirjanik

Eestlased üldiselt arvavad, et vabatahtlikud päästavad maailma.Vähem räägitakse sellest, mida uljad maailmapäästjad saavad valesti teha. Vabatahtlik tegevus Euroopast kaugemal on põnev teema, selle varjus saab aga tõstatada küsimused eurotsentrismist, rassismist, “eksootilisest teisest”, meedia rollist “võõra” kuvandi loomisel ja muudest eestlaste jaoks mitte nii igapäevastest küsimustest. Samas, kuigi meil pole koloniaalminevikku, peaksime Lääne kultuuriruumi osana ikkagi olema veidi teadlikumad. Eriti arvestades, et kultuuride paljusus tuleb meile üha enam koju kätte. Eesmärgiks on pakkuda pigem süvitsi minevat arutelu, mis on küll isiklike ja maailma näidete ja lugudega vürtsitatud, ent mis ei läheks mälestuste heietamiseks.

Arutlevad
Nimed kinnitamisel
Elu kahe maailma piiril
14.30 – 16.00
Modereerib: Lilian Saage

21 kollast akent on jõudnud küpsesse keskikka, mis annab paraja perspektiivi, et arutleda meie piirkonna ühe olulisema majandusharu – turismi – väljavaadetest: kust me tuleme ja kuhu läheme?

Arutlevad
Nimed kinnitamisel