Arutelujuht on arutelu õnnestumisel võtmemängija

Arutelu ettevalmistamist tasub alustada eesmärgi lahtimõtestamisest (loe siit). Seejärel tasub hakata mõtlema sellele, keda kutsuda teie arutelu juhtima ja modereerima.

Arutelujuht on see, kes koos arutelu korraldajaga eesmärgi täpsustab  ning  selle arutelus osalejateni viib. Arutelujuht aitab valida sobivaima aruteluvormi, samuti toetab diskussiooni ettevalmistust ja üles ehitamist, suhtleb arutlejatega ning loob neis vajalikku eelhäälestust. Aegsasti ettevalmistustega liitudes jõuab arutelujuht ka osaleda Arvamusfestivali pakutavatel üritustel, et saada nõustamist ja tuge, tutvuda varasemate parimate praktikatega ja soovi korral treenida oma modereerimisoskusi.

20.märtsil toimunud Arvamusfestivali Avangul rääkis Toomas Roolaid (koolituslabor.ee), mis on moderaatori roll ja miks see on oluline. Kellele võiks olla moderaator arutelu aja lojaalne – tellijast teemaomanikule, teema missioonile, iseenda põhimõtetele, publikule? Moderaatoril on vaja aega, et valmistuda ja tasakaalustada lojaalsusi.

Aruteluvorm sünnib juba arutelu korraldaja ja arutelujuhi koostöös. Juhime tähelepanu, et kui arutelu korraldajal on kindel nägemus aruteluvormist (nt kindlasti kaasav maailmakohviku meetod, puhtakujuline väitlus, foorumteater vms), vajad arutelujuhina kindlasti seda formaati valdavat inimest!

Olgu tegemist paneelarutelu, ümarlaua, väitluse või simulatsiooniga, sõltub tulemus suuresti sellest, kuidas oskab arutelujuht arutlejaid ning auditooriumit sisukalt ning huvitavalt omavahel suhtlema suunata. Arutelujuht on arutelu hing ja nägu. Temale ollakse tänulikud, kui arutelu on huvitav, kuid tema suhtes ollakse ka kriitilised, kui arutelu tüürib teemast kõrvale või esinejad jäävad liiga kauaks rääkima.

Arutelujuhi ülesanne on ka tagada, et arutlejad järgivad Arvamusfestivali head arutelutava. Oluline on silmas pidada, et sisukas arutelu ja dialoog saab tekkida erinevate vaadete ja arvamuste vahel. Seega arutelud on huvitavamad, kui kutsute kõnelema inimesi väljastpoolt oma organisatsiooni ning ka teist endast erineval seisukohal olevaid inimesi. Kaasake tuntud arvajate kõrval uusi ja värskeid arutlejaid, jälgides ka aruteludes osalejate soolist, ealist ja kultuurilist (sh rahvuslikku) esindatust.

Võta vastu meie abi arutelukava läbimõtlemisel!

  1. SpeakSmart kutsub arutelujuhte live-koolitusele 28.juunil ja 1.augustil. Kes on hädas ja tahab tuge ning samm-sammuliselt oma kava läbi teha, siis on oodatud: http://www.moderaator.ee/teenused/arutelujuhtimine
  2. Videokoolitus. Aruteludisaini video on väga relevantne ka moderaatoritele, sest see kirjeldab samm-sammuliselt arutelukava koostamist: http://www.moderaator.ee/teenused/arvamusfestival-2019

NB! Kuivõrd arutelujuhi roll arutelu õnnestumises on suur, soovime vältida viimase hetke arutelujuhtide muudatusi. Kui arutelu korraldaja soovib vahetada arutelujuhti vähem kui 3 nädalat enne Arvamusfestivali, on vaja sellele muudatusele Arvamusfestivali poolset kinnitust. Kui festivali esindajatel puudub veendumus, et arutelujuhi muudatusega suudetakse tagada piisav arutelu kvaliteet, on festivali tiimil õigus arutelu programmist välja arvata.