Turvalisus

Festivali alal on mehitatud valve kolmapäeva, 8. augusti õhtust kl 18:00-st kuni Pühapäeva, 12.augusti hommikul kell 10:00-ni

Soovitame tehnika kindlasti ööseks ära katta. Turvakaalutlustel soovitame väiksema helitehnika tõsta autosse või siseruumidesse.

Tähtis: palun ärge jätke tehnikat või inventari ilma järelvalveta ennem või peale turvamisaega! Kui see muutub möödapääsmatuks siis teavitage korraldajaid (Staapi) või festivali turvajuht Vadim Ivanovi tel: tel: 5222445.

NB! Arutelualade korraldajate poolt festivalile toodud tehnika ja inventari eest vastutab iga aruteluala korraldaja ise.

Soovitame kokku leppida aruteluala korraldajatel ja moderaatoritel, kes vastutab heakorra eest arutelude ajal ja vahepeal. Võimalusel leidke arutelualale n.ö. alajuht, kes on terve päeva kohal, võtab vastu kutsutud osalejaid ja juhib ala programmi ajakohast elluviimist (nii toimis nt Oruala esimesel kolmel aastal). Kui arutelusid korraldavad erinevad organisatsioonid, siis vastutab ala heakorra eest organisatsioon/korraldajad, kelle arutelu parajasti toimub. Kui pole aruteluala korraldajaga kokku lepitud teisiti, on moderaatori roll arutelu alal heakorda tagada.

Plakatid ja infostendid on hea vahend teabe levitamiseks. Provokatiivse või võõraviha õhutava sisuga materjalid on aga korraldajal õigus alalt eemaldada.

Lisainfo:
Maiko Kesküla
Arvamusfestival
Festivaliala ja –õhustik
Tel: +372 56675859
e-post: maiko@arvamusfestival.ee