Ala ehitamine

Heledad varjud, telgid, tehnika jm leidmine ning ülespanek festivalialal on aruteluala korraldavate organisatsioonide enda korraldada.
NB! Aruteluala korraldajad vastutavad selle eest, et allolev info jõuab tehnika-telkide toojate jt vajalike kolmandate osapoolteni!

Kõik teemaaladega seotud ehitustööd ja demonteerimine toimub programmivälisel ajal. Teemalavade kokkupakkimine ja sellega seotud autode liikumine alal toimub peale festivali sisuprogrammi lõppu.

Palume Arvamusfestivali meeskonnale vahetult enne festivali augustis teada anda teemaala ehitamisega seotud liikumistest! Millal jõuavad ala ülesehitajad ning millal jõuavad ala korraldajad. Arutelualade kuraatorid võtavad kohapeal vastu oma arutelualade korraldajad.

Aruteluala ülesehitus

Autoga ligipääs arutelualade ülesehituseks

Palume kõigil alade ülesehitusega aegsasti alustada. Suuremad tööd on soovitav teostada juba neljapäeval, 9. augustil.

NB! Autodega liikumise piirang kogu festivali alal hakkab kehtima reede hommikul kl 10.00! Vallimäel algab juba reede hommikul kl 10:00!

Vallimäelt, Paide Keskväljakult ja mujal festivali alalt peavad kõik autod kl 10.00ks lahkuma, seega palun tehke kõik transporditööd enne seda.

Ligipääs autoga reede õhtul

Arutelu korraldaja sissesõiduloaga on lubatud autoga ligipääs Vallimäele alates 22:00, Keskväljakule ja teistele aladele alates 21:00. Sissesõit on lubatud ainult logistikaks, arutelualaga seotud inventari laadimiseks.

Ligipääs autoga laupäeva hommikul

Laupäeval algavad arutelud varem ja autod, mis sisenevad festivali alale arutelukorraldaja sissepääsuloaga peavad alalt lahkuma hiljemalt 9.30 Vallimäel, Keskväljakul ning muudel festivali aladel 10:00ks.

Probleemide korral pöördu Maiko Kesküla, tel: 56675859, e-post: maiko@jarva.ee