Aruteluala korraldamise kulud

Arvamusfestivali korraldajad tagavad omalt poolt:

  • aruteluala platsi festivali alal ja alale suunavad viidad,
  • elektrivalmiduse,
  • ligipääsu joogiveele,
  • kõik mobiilside võrgud, mis on osaliselt kaetud lisatugijaamadega.

Kõik muud kulud kannavad organisatsioonid, kes korraldavad arutelusid ühisel arutelualal.

2017. aastal oli hinnanguliselt keskmine ühe päeva kogukulu ühe aruteluala kohta ca 1300-3000 eurot, sõltuvalt aruteluala ja tehnika eripärast ning arvestamata arutelukorraldajate meeskondadega seotud kulusid (majutus, toitlustus, transport jm).

Arvamusfestivali korraldajate poolt 2018. aastal pakutavad tasulised lisateenused:

  • aruteluala helitehniline lahendus ja teenindus. Keskmine pakett, mis sisaldab kogu helivõimenduseks vajalikku tehnikat, helisalvestust ja helitehniku tööd kahel päeval, maksab ca 500 eurot.
  • aruteluala korraldajatele prioritiseeritud ruuterid kiirema internetiühenduse tagamiseks. Hind sõltub ala asukohast ja kiiruse vajadusest.

Täpsema pakkumise saamiseks palun kirjuta ala vajadustest ja soovidest: Kristjan Kirspuu, e-post: kristjan.kirspuu@gmail.com , tel: +37256678927. Mida varem broneerida seda parem!

Koostöö ja kulude jagamine

Eelnevate Arvamusfestivalide kogemus näitab, et üks eeliseid aruteluala korraldamisel mitme organisatsiooniga koostöös on ka kulude jagamise võimalus. Kuidas kulud jaotatakse, selle otsuse räägivad läbi ja otsustavad ala korraldavad organisatsioonid ühiselt. Arvamusfestivalil ei ole selleks peale koostöö tegemise muid reegleid ega ettekirjutusi, kuna korraldajate seas on väga erinevate võimalustega organisatsioonid ja iga aruteluala lahendus lähtub tema korraldajatest.

Soovitame teha aruteluala ehitamisel ja kulude katmisel koostööd teisel päeval samal platsil arutelusid korraldavate organisatsioonidega. Eriti oluline on, et ala varjualune/telk oleks sama mõlemal päeval. Reede öösel vastu laupäeva on liikumine festivali alal väga piiratud, mistõttu kogu ala maha võtmine ja uue üles ehitamine on väga keeruline. 1-päevaste alade koostööpartnerid ja alaplatsid selguvad aprilli lõpus.

Mida teha, kui rahaliselt võimalik panustada ei ole?

Kulud võib jagada võrdselt, kui kõigil korraldajatel on rahalisi vahendeid. Juhul kui mõnel arutelu korraldajal ei ole võimalik eelarvesse panustada, on soovitav panustada rohkem aega. Näiteid võimalikust panustamisest:

  • alajuhi rolli võtmine ja koostöö korraldamise juhtimine;
  • Facebooki sündmuse lehe haldamine;
  • muude kommunikatsioonitegevuste eestvedamine;
  • ala tehnilise lahenduse ja/või kujundamise eestvedamine (sh aidata hankida alale eripära andvaid kujunduselemente ilma tasuta).

Varasemate festivalide tagasiside põhjal teame, et arutelualade korraldajad enamasti jagasid tekkinud kulud omavahel ära võrdselt või vastavalt osalejate võimalustele. Kellel rahaliselt polnud võimalik panustada, tõid oma tutvuste ja võrgustiku toel kohale vajalikud vahendid (nt telgi, tehnika, mööbli vm sisustuse-kujunduse elemendi infotahvlitest ja kuni diivanite, vaipade ja mööblini). Kes osaleb eraisikuna, saab ehk panustada rohkem oma aega ja võtta mõni korraldusülesanne (tehniline, kommunikatsioonitegevused vms).

Teemaala toetajad

Aruteluala võib otsida endale sponsori, kuid sponsori bränding ja nähtavus alal peab olema kooskõlas Arvamusfestivali ruumikujunduse ja brändingu kontseptsiooniga (vt järgmine leht).

MTÜ Arvamusfestival ise otsib festivalile suurtoetajaid ja alatoetajaid, kes osaliselt kataksid ala ülesehitusega seotud kulud. Festivali toetajatele pakume täiendavat nähtavust Arvamusfestivali kommunikatsiooni- ja turunduskanalites, toetajatega alasid tutvustame põhjalikumalt ka omaltpoolt. Toetajatega alade kuraatorid pakuvad ettevalmistusprotsessis rohkem tuge. Kui ala korraldajatel on läbimõeldud ettepanekuid, keda Arvamusfestival võiks kutsuda just nende teemaala toetajaks, palun saatke info maiu.lauring@arvamusfestival.ee.

 

<- Teemaala korraldamise kulud Kuidas aruteluala vastu huvi tekitada? ->