Mis on aruteluala?

Aruteluala on paik Arvamusfestivalil, kus toimuvad päevas 3-4 modereeritud arutelu, mille korraldavad festivalil osalevad organisatsioonid (vabaühendused, ettevõtted, avaliku sektori asutused, meediakanalid, erakonnad jt). Enamus on nn “teemaalad” ehk  keskenduvad ühele valdkonnale/teemale/probleemile. Neile lisaks on programmis erakondade ja meediaorganisatsioonide arutelualad. Põnevamad on teemaalad, millel toimuvad arutelud täiendavad üksteist ja millel on ühine katussõnum.

Ühe teemaala korraldajaks on enamasti mitu organisatsiooni, kes teevad omavahel koostööd. Aruteluala võib olla 1- või 2-päevane ning ala lõpliku nime pakuvad Arvamusfestivalile ala korraldajad hiljemalt 20.maiks.

 

  <- Enne festivali Programmi ülesehitus ja maht ->