Kuidas aruteluala vastu huvi tekitada?

Arvamusfestivali korraldustiim hoolitseb selle eest, et inimesed Arvamusfestivalist teaksid ning Paidesse kohale tuleksid, jõudumööda tõmbame tähelepanu ka aladele ja aruteludele. Kogu mahukat aruteluprogrammi me aga tutvustada ei suuda. Usume, et teie oma ala asjatundjate ja eestvedajatena teate ise kõige paremini, kuidas oma sihtrühmadeni jõuda. Kasutage julgelt oma kanaleid, et oma Arvamusfestivali aruteludest teada anda ja inimesi kohale kutsuda!

Mõned soovitused aruteluala eestvedajatele

 • Ülesanded ja vastutajad. Soovitame ala korraldajatel omavahel varakult kokku leppida, kes kogu ala teavituse eest vastutab ja kuidas ülesanded omavahel jaotate.
 • Facebooki ürituse (event) palume luua ühiselt kogu ala jaoks (mitte aruteludele eraldi). Ürituse infosse märkige kõigi ala korraldajate nimed.
 • Avalikus kommunikatsioonis soovitame kasutada teie organisatsiooni suhtluskanaleid nagu koduleht, Facebook, Instagram, Twitter, kirjalistid, uudiskiri jne.
 • Julgustame võtma ühendust ajakirjanikega, et oma alast ja aruteludest teada anda. Huvi äratamiseks tasub teemasid põneva või ootamatu nurga alt avada ka näiteks arvamuslugudes.
 • Jäädvustage arutelude ettevalmistamise protsessi, jagage pilte, videoid ja muid emotsioone ka teistega, kasutades sotsiaalmeedias märgusõna #arvamusfestival.
 • Kutsu kolleeg kohale! Iga ala korraldaja saab anda panuse, et arutelust ka oma organisatsiooni sees teada anda. Tutvustage aruteluteemat näiteks organisatsiooni suvepäevadel ning kutsuge oma inimesi ja koostööpartnereid arutelul osalema.

Arvamusfestivali kanalid

Festivali korraldustiimi ootus on, et aruteluala kommunikatsiooni korraldavad suuresti ala eestvedajad ise. Nii palju kui võimalik, püüame ka ise aruteludele tähelepanu tõmmata, sest arutelud on festivali tuum! Arvamusfestival kasutab festivali teavituseks oma peamiseid kanaleid:

 • koduleht
 • festivali ajakiri
 • Facebooki leht ja üritus
 • Twitter
 • Instagram

Soovitame oma alast ja aruteludest saata meile võimalikult täpne info 20. maiks, et teaksime sellega oma plaanides arvestada. Kui jooksvalt tekib häid mõtteid aruteluala kommunikatsiooni osas, võib kirjutada martha.grauberg@arvamusfestival.ee.

Ala ja teema kirjeldus

Ootame ala ja iga arutelu kohta 20. maiks sisendit festivali programmi koostamiseks. Seda infot kasutame Arvamusfestivali veebis ja paberkavas. Tekst olgu lühike ja lööv (4-5 lauset, kuni 500 tähemärki), pealkiri maksimaalselt 90 tähemärki. Kirjeldus võiks vastata küsimustele:

 • kellele on arutelu mõeldud?
 • miks see peaks sihtrühma huvitama?
 • mis on peateema ning 2-3 alateemat?
 • milline on aruteluvorm?
 • kas see kutsub osalejaid kaasa mõtlema ja rääkima?
 • mida plaanite arutelu tulemustega teha peale festivali?

Kui arutelu toimub inglise või vene keeles, siis ka kirjeldused peaksid olema samas keeles (eesti keelde tõlkida ei ole vaja).

Aruteluala üritus Facebookis

Palume luua Facebooki ürituse (event) kogu ala jaoks (mitte arutelud eraldi). Seda ka siis, kui alal on mitu korraldajat. Leppige omavahel kokku, kes ürituse loob ning kuidas seda haldate. Festivali programmis on tänavu umbes 25 ala, sama palju võiks olla ka üritusi. Ala ürituse leht on hea kanal tutvustada kõiki arutelusid, seotud organisatsioone, kõnelejaid ja muud põnevat.

Ala ürituse sisustamine on teie enda looming ja meie mingeid piire ette ei sea. Kui teie ürituse lehele on tekkinud sisu, mida sooviksite ka Arvamusfestivali Facebooki lehel jagada, siis andke sellest teada meie Facebooki sõnumites ja võimalusel anname omalt poolt hoogu! Väga on oodatud visuaalne materjal, mis tähelepanu köidab – videod, fotod, sõnapilved, koomiksid jne.

Facebooki ürituse kaanepilt ja nimi

 • Soovitame kasutada teie organisatsiooni või teemaga seotud kaanepilti (cover). Palume lisada pildile Arvamusfestivali logo.
 • Palume logo kasutamisel järgida Arvamusfestivali CVI-d.
 • Ürituse nimi võiks olla võimalikult lühike ja täpne ning seotud Arvamusfestivaliga.
  Näiteks: Arvamusfestivali Õpiorg, VUNK innovatsiooniala@Arvamusfestival, NO99 Tantsulaager: Arvamusfestivali eri.

Arvamusfestivali sümboolika failid siin.

Hoiame ühist joont!

Alad, mitte lavad, telgid, platsid.
Osalejad, mitte esinejad ja kuulajad.
Arutleme või arutame, mitte ei vaidle.

Palume reklaamides ja infotekstides sellele tähelepanu pöörata.

 

<- Aruteluala kujundus ja tehniline ehitus Majutus ->