Töötoad arutelu korraldajale

Arvamusfestivalil arutelu korraldamine ja läbiviimine on hea võimalus Sinu organisatsioonil tutvustada ja tõstatada enda jaoks oluline teema ning tuua see Eesti ühiskonna ette sisukal ja huvitaval viisil. Arvamusfestivali kavas aga konkureerivad piiratud hulgale tähelepanule ja ajale hulk omapäraseid arutelusid. Hea arutelu algab põhjalikust ettevalmistusest ning seetõttu toome Sinuni sel aastal taas kaks ettevalmistavat töötuba: arutlude korraldajatele aruteludisaini ja moderaatoritele arutelujuhtimise töötuba.

Töötubade fookus on selgelt Arvamusfestivalil – arvestame töötubades sellega, et arutelud toimuvad õues ning kohas, kus on palju melu ja vaja osalejate tähelepanu püüda. Õpitud oskuseid saad kohe rakendada nii [eel]- kui ka Arvamusfestivalil, kuid need on Sulle kasulikud ka igapäevases töös koosolekutel või oma meeskonna arutelusid ette valmistades.

Suure kogemusega SpeakSmart moderaator Marleen Pedjasaar, kes on ise olnud Arvamusfestivalil korduvalt arutelujuhi rollis, õpetab töötubades Arvamusfestivali hea arutelutava järgides arutelusid meeldejäävalt ja argumenteeritult disainima ja juhtima.

Aruteludisaini töötuba

Toimumisajad:  03., 11. ja 20. aprill (kl 10.00-15.30)

Osaleja lahkub töötoast:

 • teadmisega, kuidas Arvamusfestival 2018 arutelukorraldajana toimetada;
 • konkreetse arusaamisega enda Arvamusfestivali arutelu peamise fookuse ja sisu kohta,
 • vajalike teadmistega, kuidas arutelu sisukalt üles ehitada ja atmosfääri luua,
 • mõtetega, kuidas valida sobilik moderaator ja head esinejad;
 • ülevaatega aruteluformaatidest, mis Arvamusfestivalil hästi töötavad.

Maksumus: 50 eurot / inimene (koos käibemaksuga), tasumine registreerumisel.

REGISTREERU KOOLITUSELE

Arutelu juhtimise töötuba

Toimumisajad: 12.juuni, 01. ja 07. august (kl 10:00-15:30)

Osaleja lahkub töötoast:

 • motiveerituna läbi viia suurepärane Arvamusfestivali arutelu,
 • arusaamaga enda tugevustest ja nõrkustest moderaatorina;
 • praktiliste sammudega, kuidas viia läbi 2018. aasta Arvamusfestivali arutelu,
 • teadmisega, kuidas tajuda publiku meelsust ja sellele reageerida,
 • oskusega küsida argumenteerima suunavaid küsimusi esinejatelt ja publikult,
 • ülevaatega võimalikest aruteluformaatidest, mis Arvamusfestivalil hästi töötavad.

Maksumus: 50 eurot / inimene (koos käibemaksuga), tasumine registreerumisel.

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

<- Arutelude ettevalmistamine Aruteluala korraldamise kulud ->