Arutelude ettevalmistamine

Siit saad lugeda arutelu eesmärgi, pealkirja sõnastamise, formaadi valimise, esinejate valimise, moderaatori, alajuhi ja arutlejate ülesannete kohta.

Arutelu eesmärk on avada teie poolt valitud teema soovitud viisil, kas tuues välja erinevad vaatenurgad, poolt- ja vastuargumendid probleemi paremaks mõistmiseks, töötada välja lahendusvõimalusi, testida mõnda ideed ja plaani, leida kaasamõtlejaid ja uusi partnereid jne. Mida paremini enda jaoks arutelu eesmärgi lahti mõtestate, seda sujuvam tõotab tulla ettevalmistusprotsess, sisukam arutelu ja käegakatsutavam kasu teile endale. Tulemus on huvitavam, kui kutsute arutelule osalejaid ka väljastpoolt oma organisatsioone.

Arutelu pealkirja sõnastab arutelu korraldaja. Kaasahaarav pealkiri on sõnastatud lühidalt ja konkreetse küsimuse, väite või hüpoteesina. Kui soovite, pidage nõu Arvamusfestivali teie ala kuraatoriga või testige erinevaid pealkirja variante oma koostöögrupis. Võite ka sirvida varasemaid kavasid (vt Toimunud sündmused).

Arutelu formaat sünnib arutelu korraldaja ja arutelujuhi koostöös. Innustame kasutama/katsetama kõikvõimalikke loomingulisi ja kaasavaid aruteluvorme, aga samas silmas pidama, et arutelu formaadi valik peaks toetama teema käsitlemist ning arutelule seatud eesmärki, mitte olema eesmärk omaette. Oluline on, et arutelul tekiks õhkkond, kus osalejad on huviga kaasatud, tekib üksteisega kontaktis olemise tunne ja kaasarääkimise võimalus.

Aasta aastalt saame Arvamusfestivalil osalejatelt tagasiside, et soovitakse rohkem sõna sekka öelda, oma arvamust avaldada, küsimusi esitada või suisa aidata lahendusi disainida – kasutage seda huvi ja võimalust! PALUN TUTVU MEIE KOOSTATUD ARUTELUVORMIDE NIMEKIRJAGA. Vaata SIIT, kui palju kaasavam saab olla üks arutelu ja kui rõõmsad osalejad.

Arutelujuht ehk moderaator osaleb nii arutelu ettevalmistusprotsessis kui vastutab arutelu kulgemise eest kohapeal. Moderaatori leiab arutelu korraldaja. Arvamusfestivali kogemus näitab, et just arutelujuhil on kohapeal kõige rohkem mõju selle üle, kas teie ootused ja plaanid saavad teoks. Soovitame leida arutelu moderaator esimeses järjekorras juba aprillis, et ta osaleks algusest peale arutelu ettevalmistusprotsessis, eesmärgi seadmisel ja formaadi valikus. Kui arutelu korraldajal on kindel nägemus arutelu formaadist (nt kindlasti kaasav maailmakohviku meetod, puhtakujuline väitlus, foorumteater vms), vajate seda formaati valdavat inimest arutelu juhtima või teid nõustama.

Olgu tegemist paneelarutelu, ümarlaua, väitluse või simulatsiooniga, sõltub tulemus suuresti sellest, kuidas oskab arutelujuht esinejaid ja osalejaid sisukalt ning huvitavalt omavahel suhtlema suunata. Arutelujuht on arutelu hing ja nägu. Temale ollakse tänulikud, kui arutelu on huvitav, kuid tema suhtes ollakse ka kriitilised, kui arutelu tüürib teemast kõrvale või esinejad jäävad liiga kauaks rääkima. Tule, õpetame neid oskuseid arutelujuhtimise töötubades, mis toimuvad 12.06, 01. ja 07. august 2018!

Arutlejad järgivad Arvamusfestivali head arutelutava. Oluline on silmas pidada, et sisukas arutelu ja dialoog saab tekkida erinevate vaadete ja arvamuste vahel. Seega arutelud on huvitavamad, kui kutsute kõnelema ka inimesi väljastpoolt oma organisatsiooni ning ka teist endast erineval seisukohal olevaid inimesi. Kaasake tuntud arvajate kõrval uusi ja värskeid arutlejaid, jälgides ka aruteludes osalejate soolist, ealist ja kultuurilist (sh rahvuslikku) esindatust. Arvamusfestivali meeskond aitab vajadusel inimeste leidmisel ja kontaktide loomisel.

NB! Arvamusfestivali meeskond teeb koostööd Soome Instituudiga, et vajadusel tuua eksperte ja kõneisikuid aruteludesse Soomest – huvi korral palun anna märku oma ala kuraatorile enne 30. aprilli.

Alajuht vastutab heakorra eest arutelude ajal ja vahepeal ning tuleks arutelualakorraldajal enne festivali paika panna. Võimalusel leidke arutelualale nö alajuht, kes on terve päeva kohal, võtab vastu kutsutud osalejaid ja juhib ala programmi ajakohast elluviimist. Kui arutelusid korraldavad erinevad organisatsioonid, siis vastutab ala heakorra eest organisatsioon/korraldajad, kelle arutelu parajasti toimub. Kui pole aruteluala korraldajaga kokku lepitud teisiti, on arutelujuhiroll arutelu alal tagada üldine heakord ja festivali hea tava järgimine.

<- Programmi ülesehitus ja maht Mitmekesista oma arutelu ->