Arutelualade kuraatorid

Igale arutelualale on Arvamusfestivali poolt määratud kuraator, kes on arutelude korraldajale peamine kontakt. Kuraator on infovahendaja, partnerite omavahelise koostöö toetaja ja ideede tagasisidestaja ning nõustaja. Tema on teie tugi, kuid mitte korraldamise projektijuht ning eestvedaja. Juhtiv roll planeerimisel on aruteluala korraldajatel eesotsas alajuhiga. Esimesel kohtumisel lepite te omavahel kokku tööjaotuse ja kuraator suhtleb edasi vastavalt sellele ning on alajuhile toeks.

Kuraatori roll on lisaks planeerimisküsimustel silma peal hoidmisele anda tagasisidet ala korraldajate ideedele (nii ala nimele, arutelude edasiarendusele kui ka telgi kujundusele). Selleks, et kuraator saaks tagasisidet anda, peab olema vähemalt idee või mitu võimalust sama eesmärgi saavutamiseks, mille sobivust kuraator saab hinnata. Mida avatum ja sujuvam on koostöö aruteluala eestvedajate ning kuraatorite vahel, seda parema tulemuse see annab.

2018. aasta Arvamusfestivali arutelualade kuraatorid ja alad

Maiu Lauring – maiu.lauring@arvamusfestival.ee
Põhjamaade ala, Noorte eelarvamusfestival

Raimo Matvere – raimo.matvere@arvamusfestival.ee
Energiapöördeala, Tehnoloogiaala

Alari Rammo – alari.rammo@arvamusfestival.ee
#õigusriik100 ala, #kuidasmekestame ehk Inimvara ala

Hetlin Villak – hetlin.villak@arvamusfestival.ee
Meediakanalite alad

Anna-Liisa Villmann – anna-liisa.villmann@arvamusfestival.ee
Erakondade alad

Liisa Rohila – liisa.rohila@arvamusfestival.ee
Koosloome ala

Birgit Sitska – birgit.sitska@arvamusfestival.ee
Lastearutelude ala

Anu Parts – anu.parts@arvamusfestival.ee
Metsaala, Haridus 2.0, Türannia ja inimlikkus, Eesti usk alad

Sandra Sillaots – sandra.sillaots@arvamusfestival.ee
Digitarkuse ala, Eesti, Läti, Leedu 2038 ala

Aet Purk – aet.purk@arvamusfestival.ee
Turvalisuse ja tervise ala, Tuleviku töö ala, Ääreala

Jevgenia Rõbakova – jevgenia.robakova@arvamusfestival.ee
Sotsiaalse innovatsiooni ala ja venekeelsete arutelude koordinaator

Dauri Kivipuur – dauri.kivipuur@arvamusfestival.ee
Noorteala, Kaitsepoliitika ala

Getriin Lindre – getriin.lindre@arvamusfestival.ee
Suhtluskultuuri ala, Välispoliitika ala, Lapsed ja vanemad

Sarah Adamson – sarah.adamson@arvamusfestival.ee
Teadusala

Lembit Loo – lembit.loo@gmail.com
Tehnoloogiaala

<- Majutus