Enne festivali

Leiad siit informatsiooni, juhised ja head soovitused, mida vajad Arvamusfestivalil aruteluala ja arutelude korraldamiseks.

 1. Mis on aruteluala?
 2. Programmi ülesehitus ja maht
 3. Arutelu eesmärgistamine
 4. Arutelude ettevalmistamine
 5. Mitmekesista oma arutelu
 6. Muuda oma arutalu Rahvaalgatus.ee abil nähtavamaks!
 7. Aruteluaala korraldamise kulud
 8. Aruteluala kujundus ja tehniline ehitus
 9. Kuidas aruteluala vastu huvi tekitada?
 10. Majutus
 11. Arutelualade kuraatorid

Ideekorje 2019

Arvamusfestivali programm sünnib erinevate tegevusvaldkondade esindajate ja huvirühmade poolt pakutud aruteluideedest. Arutelude avalik ideekorje toimub 1.-31. jaanuarini 2019.

2019. aasta juhtmõte on tulevik. Programmi on oodatud arutelud, mis meid tulevikuks ette valmistavad ning tõstatavad küsimusi, millele vastuseid veel pole. Lisaks üksikutele aruteludele on oodatud terviklikud aruteluala ettepanekud.

Ideekorjesse laekunud arutelusid hindab Arvamusfestivali kümneliikmeline eestvedajate tiim. Iga arutelu hinnatakse neljas kategoorias (põhjendus, eesmärk, aruteluvorm, osalejate mitmekesisus) ning tulemuste pinnalt moodustub arutelude edetabel. Seejärel jaotatakse temaatiliselt sobivad ideed arutelualadele. Ühel alal toimub ühe päeva jooksul keskmiselt neli arutelu. Arutelualaga seotud kulud katavad arutelude korraldajad.

Olulisemad tähtajad Arvamusfestivali ettevalmistamisel

1. märts – ideekorje tulemuste esitlemine idee esitajatele
20. märts – arutelukorraldajate kohtumine “Arvamusfestivali avang” ning arutelude ettevalmistuse algus
20. aprill – aruteluvormi ja arutelujuhi nime esitamise tähtaeg
17. mai – arutelualade lõpliku kava ning arutelude tutvustuste esitamise tähtaeg
3. juuni – Arvamusfestival 2019 kava avalikustamine
20. juuni – aruteluala tehniliste vajaduste esitamise tähtaeg (telk/varjualune, ruumilised erilahendused, sisustus, helitehnika, elektrivajadus jmt)
9. ja 10. august – Arvamusfestival Paides

*Arvamusfestival jätab festivalilt välja arutelud, mille kohta pole korraldaja saatnud programmi avalikustamise hetkeks arutelu pealkirja, lühitutvustust, arutelujuhi ja vähemalt kahte arutleja nimesid. Tühistatud arutelu korraldamiseks tehtud kulusid Arvamusfestival arutelu korraldajale ei hüvita.

Arutelude ja alade ettevalmistus on teekond, kus Arvamusfestivali tiim ning arutelude korraldajad liiguvad üheskoos. Võta aega ja tutvu visualiseeritud ajajoonega, mis kajastab ettevalmistuse käigus läbitavaid etappe ning konkreetseid tegevusi koos tähtaegadega. Soovitame joonisel pakutud ajakava ning tähtajad võtta arutelude ja alade ettevalmistustel aluseks.