Enne festivali

Leiad siit informatsiooni, juhised ja head soovitused, mida vajad Arvamusfestivalil aruteluala ja arutelude korraldamiseks.

  1. Mis on aruteluala?
  2. Programmi ülesehitus ja maht
  3. Arutelude ettevalmistamine
  4. Mitmekesista oma arutelu
  5. Muuda oma arutalu Rahvaalgatus.ee abil nähtavamaks!
  6. Aruteluaala korraldamise kulud
  7. Aruteluala kujundus ja tehniline ehitus
  8. Kuidas aruteluala vastu huvi tekitada?
  9. Majutus
  10. Arutelualade kuraatorid

 

Ideekorje 2018

Arvamusfestivali programm sünnib erinevate tegevusvaldkondade esindajate ja huvirühmade poolt pakutud aruteluideest. Kuuenda Arvamusfestivali ideekorje toimus jaanuaris 2018. Nagu ikka, ootasime ettepanekuid ja ideid, millised teemad ja arutelud võiksid toimuda Arvamusfestivalil. Laekus üle 220 arutelu ja aruteluala idee ca 130 organisatsioonilt ja eraisikult.

Ideekorje arutelusid hindas veebruaris Arvamusfestivali üheksaliikmeline tuumik ja EV100 Maapäeva noorte esindus neljas kategoorias: arutelu eesmärk, teemapüstitus, aruteluvorm ja osalejad. Iga ideed hindas 3-5 inimest, seejuures terviklike alalahenduste puhul sai hinde iga idee eraldi. Hindeid jagati kolme punkti skaalal, nii oli ideel võimalik saada kuni 12 punkti. Keskmiste hinnete alusel moodustus arutelude pingerida, programmi jõudsid kõik vähemalt 6 punkti kogunud ideed ja noorte top30 valik. Märtsis jagasime ideed arutelualadele ning saatsime ideede autoritele esialgse ettepaneku, millist arutelu ja millisele alale tänavu korraldama tulla.

Aprillis – AF2018 start! Arutelualade kuraatorid võtavad ühendust arutelude korraldajatega, toimuvad esimesed kohtumised ja ülesannete jaotamine, et alustada ühiselt Arvamusfestivali programmi ettevalistusi.

Võtke aega aruteluidee edasiarendamiseks meie töötubades! Arvamusfestivali programmi loomine algab ühistes aruteludisaini- ja juhtimise töötubades, mis on sündinud koostöös SpeakSmartiga. Esimene töötuba toimub 3. aprillil. Varasemate osalejate soovitused, kõik töötubade toimumise ajad, info registreerimise ja töötoa maksumuse kohta leiab siit: http://www.moderaator.ee/teenused/arvamusfestivali-tootoad/ . Tõesti väga soojalt soovitame!

Aprillis ja augustis – tegutseb aruteluvormide labor, toimuvad koolitused ja nõustamine ägedate formaatide planeerimiseks festivalile.

20.mai – lõpliku aruteluala programmi esitamine Arvamusfestivalile (oma ala kuraatorile). Arvamusfestivalile tuleb teatada arutelu algusaeg, täpne pealkiri, esinejate ja moderaatori(te) nimed, aruteluvormi kirjeldus. Informatsioon läheb Arvamusfestivali kavasse (veebileht, äpp, paberkava). Samuti on hiljemalt mai lõpuks valmis teie ala kommunikatsiooniplaan ja saadetud festivali meediameeskonnale tutvumiseks ning sünergia loomiseks.

4.  juuni – Arvamusfestivali kava avalikustamine!

Arvamusfestivali meeleolu saad tunda juba juunis toimuvatel eelfestivalidel. Tule osalema 9.juunil Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivalile ja 16.juunil Noorte [eel]arvamusfestivalile Haapsalus!

22. juuni – Arvamusfestivali programmitiimile info andmine, milline on aruteluala tehniline lahendus (telk/varjualune, kogu tehnika ja elektrivajadus, toolid-lauad jm sisustus, ruumilised erilahendused).