Arutelu korraldajale

Arvamusfestivali Avang

20. märts kl 13.00-17.00
Erinevate Tubade Klubi, Telliskivi 60A/1, Tallinn

Avang on inspiratsiooni- ja koolituspäev Arvamusfestivali arutelude korraldajatele, kuhu ootame kindlasti osalema neid, kes hakkavad arutelusid sisuliselt ette valmistama ning disainima (st arutelu eesmärki täpsustama, teemaarendusi ja fookust seadma, moderaatorit ja aruteluvormi ning osalejaid kaaluma).

Avangu programmi avaldame kõige pea, kuid koolituspäev koosneb järgnevatest osadest:

 • saate tuttavaks oma aruteluala kaaskorraldajate ning kuraatoriga,
 • kuulete inspireerivaid ja praktilisi kogemuslugusid ning nõuandeid,
 • viite end kurssi Arvamusfestivali põhiolemuse ning 2019. aasta uuendustega ja ajakavaga,
 • saate kohe anda praktilise avatõuke oma arutelude disainimiseks ja sisuliseks ettevalmistuseks.

Avangul teile soovitusi jagamas kogenud arutelujuhid, kaasavate aruteluvormide eksperdid, Arvamusfestivali kuraatorid ning eestvedajad.

Palun registreeru enne 15. märtsi siin: https://goo.gl/forms/yJYojlSb2SYpXbTg2 .

Ootame osalemaühe aruteluga seotult maksimaalselt kahte inimest, et me kõik saali ära mahuks. Palume panustada 10€ osaleja kohta Avangu õnnestumisse.

Arvamusfestival 2019 olulisimad tähtajad

 • 1. märts – Arvamusfestival teatab ideekorje tulemused
 • 10. märts – ideekorje läbinud arutelude korraldajad annavad lõpliku osalemiskinnituse
 • 20. märts – Arvamusfestivali Avang ehk arutelukorraldajate hooaja avaüritus
 • märtsi lõpp – aprilli algus – arutelualade avakohtumised koostöös kuraatoriga
 • 20. aprill – arutelude korraldajad teatavad iga arutelu kohta aruteluvormi ning arutelujuhi nime koos kontaktidega
 • 20. aprill – aruteluala esitab oma eelistused asukoha ja päeva suhtes (ühepäevaste alade korral) ning esitab kuraatorile esialgse arutelude ajakava
 • 17. mai – arutelude korraldajad teatavad lõpliku arutelu pealkirja, lühitutvustuse, arutelujuhi ja arutlejate nimed ning tiitlid, arutelu keele
 • 2. juuni – kui selleks kuupäevaks ei ole arutelu korraldaja saatnud lõplikku infot ja tutvustust arutelu kohta, jääb see arutelu programmist välja.
 • 3. juuni – Arvamusfestival avalikustab programmi.
 • 17. juuni – aruteluala kontaktisik esitab nägemuse aruteluala disainist ning ülesehitusest ning vastab Arvamusfestivali tehnilistele küsimustele.
 • 8. august – algavad arutelualade ülesehitustööd Paides
 • 9.-10. august – Arvamusfestival 2019
 • alates 12. augustist – aruteluala järelkommunikatsioon, helisalvestuste viimistlemine ning jagamine, tagasiside