Ala ehitamine

Aruteluala ülesehitus on iga aruteluala korraldaja(te) endi vastutada. Arvamusfestival tagab standardlahendusena igale arutelualale korrastatud ala platsi ja eelnevalt kokkulepitud elektriühenduse ala vajadusi arvestava mõistliku võimsusega.

Aruteluala ülesehituse kontseptsioon peab vastama festivali üldise ala- ja õhustiku põhimõtetele. Selleks on:

  • avatus ja õhulisus,
  • keskkonnasõbralikus,
  • heledad ja rahustavad toonid,
  • minimaalne reklaam ja turundussõnumid,
  • turvalisus ja kasutajasõbralikus.

Arvamusfestivali ala ja õhustiku meeskonnale kuulub selles osas lõppsõna, mis vastab nendele põhimõtetele ja mis mitte. Seega palume väga aruteluala disainikontseptsioonid ning ideed ala- ja õhustiku tiimiga festivali eel kooskõlastada (soovitavalt juba enne tööde või teenuste tellimist). Seda eirates võib juhtuda, et augustis ala ülesehitusel tuleb kõige ebasobivamad elemendid alalt eemaldada.

Ala ülesehitusel soovime teilt minimaalselt järgnevat sisendit:

mai-juuni 2019 – kutsume Paidesse oma ala asukohta vaatama, soovime näha ala kontseptsiooni kirjeldust, paremal juhul ka jooniseid või plaane.

17. juuni – elektrivõimsuse vajadus (KW) ning otsus Arvamusfestivali helitehnilise lahenduse kasutamise kohta (loe helitehnikast siit). Liites kokku kõikide elektriseadmete maksimaalse elektrivõimsuse saate teada kogu ala elektrivajaduse.

5. august – ala ülesehituse logistikaplaan ehk millal toimub ala ülesehitamine ja mahavõtt.

NB! Aruteluala korraldajad vastutavad selle eest, et allolev info jõuab tehnika-telkide toojate jt vajalike kolmandate osapoolteni!

Kõik arutelualadega seotud ehitustööd ja demonteerimine toimuvad programmivälisel ajal. Arutelualade kokkupakkimine ja sellega seotud autode liikumine alal toimub pärast festivali sisuprogrammi lõppu.

  • Festivali aruteluprogramm reedel: 12:00-19.30
  • Festivai aruteluprogramm laupäeval: 11:00-21.30

Palume Arvamusfestivali meeskonnale hiljemalt 5. augustiks teada anda aruteluala ehitamisega seotud liikumistest – millal jõuavad Paidesse aruteluala ülesehitajad ning millal jõuavad ala korraldajad ise. Arutelualade korraldajaid võtavad kohapeal vastu üldjuhul nende kuraatorid.

Palume kõigil alade ülesehitusega aegsasti alustada. Suuremad ehitus- ja paigaldustööd palume teostada juba neljapäeval, 8. augustil.

Aruteluala ülesehitus

Autoga ligipääs arutelualade ülesehituseks on ajaliselt piiratud.

Ligipääs reedel hommikul

NB! Autodega liikumise piirang kogu festivali alal hakkab kehtima reede (9. august) hommikul kl 10.00! See tähendab, et reedel kl 10.00ks peavad olema Vallimäelt, Paide Keskväljakult ja mujal festivali alalt  lahkunud kõik autod. Palume teha kõik transporditööd enne seda.

Ligipääs autoga reede õhtul

Arutelu korraldaja sissesõiduloaga on lubatud autoga ligipääs Vallimäele alates kl 22:00, Keskväljakule ja teistele aladele alates 21:00. Sissesõit on lubatud ainult logistikaks, arutelualaga seotud inventari laadimiseks.

Ligipääs autoga laupäeva hommikul

Laupäeval algavad arutelud varem ja autod, mis sisenevad festivali alale arutelukorraldaja sissepääsuloaga, peavad alalt lahkuma hiljemalt 9.30ks Vallimäelt ning kl 10.00ks Keskväljakul ning muudel festivali aladel.

Probleemide korral pöördu Maiko Kesküla, tel: 56675859, e-post: maiko@arvamusfestival.ee