Programmi ülesehitus ja maht

Aruteluala programm on ühe- või kahepäevane. Päevade hulk sõltub sellest, mitu arutelu alal kokkuvõttes toimub. Esialgne aruteluala koosseis ja arutelude valik jõuavad arutelude korraldajateni märtsi alguses. Pärast seda võib arutelude jaotuses ning asukohtades toimuda vähesel määral muutusi, iseäranis siis, kui mõnda arutelu kutsutakse meediaalale, kuid väga mastaapseid muudatusi alade koosseisus ning mahus püüame vältida.

Ühel päeval peaks toimuma 3–4 arutelu, mille pikkus sõltub valitud aruteluformaadist (enamasti 1–1,5 tundi). Soovitame jätta arutelude vahele pikemad pausid. Varasem kogemus näitab, et nii saavad külastajad omavahel aruteluga tekkinud mõtteid ja kontakte vahetada, teemaala korraldajatel seevastu on võimalus rahulikumas tempos ettevalmistusi teha ja saada osa Arvamusfestivali inspireerivast õhustikust.

Aruteluala täispika päeva kestus on 7,5 tundi – kl 12.00-19.30. Arutelualade programm peab mõlemal päeval olema lõppenud kella 19.30ks. Kokkuleppel Arvamusfestivali tiimiga võib alustada ka varem kui 1200 või teha pikemaid või lühemaid arutelusid.

Õhtuti kl 20.00 jätkub festival kultuuri- ja meluprogrammiga ning ööaruteludega. Laupäeval kl 20.00 toimub traditsiooniline parlamendierakondade esimeeste debatt.

Ühepäevase aruteluala korraldajatel on võimalik anda esmakohtumisel kuraatoriga (hiljemalt 20.04) edasi oma päevaeelistus. Võimalusel Arvamusfestival võtab seda arvesse, kuid paraku eelistatuimat päeva garanteerida ei ole võimalik. Külastusstatistika näitab, et kahel festivalipäeval ei ole üldjuhul erinevust, üks suurimaid külastatavuse mõjutajaid on ilm. Arutelualade jaotus kahel festivalipäeval selgub vahetult pärast 20. aprilli.

Palume 20. aprilliks saata aruteluala kuraatoritele esialgne plaan arutelude ajakavast, et saaksime vajadusel tagasisidet anda. Nii saame kaasa aidata sellele, et mõnel muul arutelualal samaagselt liialt sarnane arutelu ei toimuks. Kui mõni planeeritud arutelu ära jääb, anna sellestki kohe kuraatorile teada, et saaksime ühiselt leida uue arutelu või koostööpartneri.

<- Mis on aruteluala? Arutelu  eesmärgistamine ->