Mitmekesista oma arutelu

Inimesed erinevad üksteisest väljanägemise, huvide ja tegevuste, valikute ja võimete poolest – see annab igaühele meist unikaalse elukogemuse ja hääle. Mitmekesine arutelu on kirju ja näitlikustab õnnestunult, et ekspertiis ja arvamusõigus kuulub Eestis paljudele: naistele ja meestele, noortele ja eakatele, puudega ja puudeta inimestele, eesti-venelastele, uus-immigrantidele, välismaa ekspertidele jne.

Eesti ühiskond on mitmekesine ja Arvamusfestivali osalejad võiksid seda näo ja sõnadega peegeldada. Meil tulevikus ees seisvad keerukad probleemid lahenevad siis, kui kuulame erinevate osapoolte elukogemusi, vajadusi ja ettepanekuid.

Kuidas muuta oma arutelu mitmekesiseks?

Mitmekesist arutelu sooviv korraldaja töötab esinejatevahelise tasakaalu leidmise nimel ning jaotab osalejad nii, et erinevate gruppide esindajad on nähtavad ja kuuldavad erinevates valdkondades. Näiteks et naiste hääl poleks kuuldav vaid “pehmetel” teemadel või immigratsiooniküsimusi ei käsitleks vaid põliseestlased.

Mitmekesiste osalejate kokkusaamine nõuab põhjalikumat eeltööd kui vaid teada-tuntud ekspertide poole pöördumine. Kui oled korraldaja, soovitame sul kontakti võtmist mitte liiga hilja peale jätta: võta juba varakult erinevate inimestega ühendust, et anda aega otsustamiseks ja tagada nende osalemine. Kui ise jääd hätta, siis küsi teistelt osalejatelt, asjatundjatelt, spetsialiseerunud organisatsioonidelt. Peale selle on aegade jooksul toimunud hulganisti kohalikke ja üleriigilisi konverentse, seminare ja arutelusid, mille esinejate nimekirjast võib värskeid nimesid leida.