Mis on aruteluala?

Aruteluala on paik Arvamusfestivalil, kus toimub päevas 3-4 juhitud arutelu, mille korraldavad festivalil osalevad organisatsioonid (vabaühendused, ettevõtted, avaliku sektori asutused, meediakanalid, erakonnad jt). Enamus arutelualasid keskenduvad ühele valdkonnale/teemale/probleemile. Neile lisaks on programmis meediaorganisatsioonide arutelualad, erakondade alad, samuti lastearutelude ala.

Ühe aruteluala korraldajaks on enamasti mitu organisatsiooni, kes teevad omavahel koostööd. Aruteluala võib olla ühe- või kahepäevane ning ala lõpliku nime pakuvad Arvamusfestivalile ala korraldajad hiljemalt 20. aprilliks. Esialgne ala “tööpealkiri”, mille pakub välja Arvamusfestivali tiim, ei ole kohustuslik, kui aruteluala korraldajad leiavad, et seda võiks muuta täpsemaks. Lõplik aruteluala nimi peab olema korrektses eesti keeles ning võimalikult lühike ja selge.

Aruteluala ettevalmistus koosneb lisaks arutelude sisulisele ettevalmistusele ka ala tehnilisest ja kujunduslikust ettevalmistusest (sh kulude jagamisest) ning ühisest kommunikatsioonist. Aruteluala valmib arutelusid korraldavate organisatsioonide ja inimeste koostöös.

Oma aruteluala asukoha eelistus on võimalik teada anda esmakohtumisel kuraatoriga (hiljemalt 20.04), Arvamusfestival võtab seda võimalusel arvesse, kuid “lemmikkohta” garanteerida ei saa. Festivali korraldustiim otsustab alade paiknemise hiljemalt mais.

 

  <- Enne festivali Arutelu eesmärgistamine ->