Arutelualade kuraatorid

Igale arutelualale on Arvamusfestivali poolt määratud kuraator, kes on arutelude korraldajale peamine kontakt. Kuraator on infovahendaja, partnerite omavahelise koostöö toetaja ja ideede tagasisidestaja ning nõustaja. Tema on teie tugi, kuid mitte korraldamise projektijuht ning eestvedaja. Juhtiv roll planeerimisel on aruteluala korraldajatel eesotsas alajuhiga. Esimesel kohtumisel lepite te omavahel kokku tööjaotuse ja kuraator suhtleb edasi vastavalt sellele ning on alajuhile toeks.

Kuraatori roll on lisaks planeerimisküsimustel silma peal hoidmisele anda tagasisidet ala korraldajate ideedele (nii ala nimele, arutelude edasiarendusele kui ka telgi kujundusele). Selleks, et kuraator saaks tagasisidet anda, peab olema vähemalt idee või mitu võimalust sama eesmärgi saavutamiseks, mille sobivust kuraator saab hinnata. Mida avatum ja sujuvam on koostöö aruteluala eestvedajate ning kuraatorite vahel, seda parema tulemuse see annab.

2019. aasta Arvamusfestivali arutelualade kuraatorid ja alad

Raimo Matvere
Kuraatorite tiimi juht (koordineerib kuraatorite tegevust, on arutelude korraldajatele abiks kuraatori puudumisel või kontakti mittesaavutamisel)

Hetlin Villak
Meediakanalite alad

Anna-Liisa Villmann
Erakondade alad

Marju Kask
Lastearutelude ala

Aet Purk
Eesti2035 ala, Keskväljaku ala

Sarah Adamson
Terviseala, Tehnoloogia ala

Carmen Karnö
Eesti usu ala, Eesti keele ja kultuuri ala

Harriet Krik
Rahvusvaheliste suhete ala

Marju Sokman
Tulevikutöö ala

Priit Värk
Väärtuste ala

Endo Viires
Tulevikuinimese ala

Elike Saviorg
Digitarkuse ala, Energeetika ala

Kerli Laur
Hea kliima ala, Õigusruumi ala

Alena Hollo
Tulevikumajanduse ala

Karit Kaasik
Teadusala

Silja Elunurm
Haridusala

Polina Polyakoff
Venekeelsete arutelude kuraator, Noorteala

Maire Iro
Värske teaduse ala

<- Majutus