Arutelu sissejuhatus tee AFoorumis!

“Arutelu korraldajad peaksid seadma üles mingi konkreetse küsimuse, probleemi või teesi, mida siis kõnejuht peaks pidevalt meeles hoidma. Et kogu arutelu oleks suunatud selle probleemi/küsimuse lahendamiseks. See annaks kindlama struktuuri, muidu on oht, et läheb liigselt heietamiseks (jagame teemaga lõdvalt seotud mõtteid). Lisaks see tekitab pigem olukorda, kus inimesed valivad pooled ja siis on arutelu palju elavam.” Külastaja, 2018.a

See väljavõte festivalikülastajate tagasisidest kirjeldab kõige paremini teemahuviliste ootusi arutelu korraldajale ja arutelujuhile. Kui programmis on ühel päeval 80 arutelu, ent igaüks jõuab heal juhul korralikult osaleda 2-3’l, siis soovivad inimesed teha teadlikke valikuid. Pooled festivalikülastajad teevad oma valiku aruteludes enne festivali, lugedes programmi ja arutelude tutvustusi veebikavas.

Seetõttu 2 soovitust, kuidas pisut parema ettevalmistusega meie veebilehel saad oma arutellu just need osalejad, keda soovid ja vajad.

1. Arutelu lühikirjelduses veebiprogrammis sõnasta selgelt ka arutelu eesmärk (spikker selleks on siin).

Oled arutelujuht? Oluline on, et oled eesmärgi koos arutelu korraldaja ja teemaomanikuga läbi rääkinud, sellele sobiva aruteluformaadi valinud ja arutelukava koostanud. Samuti palun sõnasta arutelu soovitav tulemus kohapeal ning juhi vestlust nii kutsutud osalejatega kui teemat kuulama tulnud huviliste vahel sellesama eesmärgi suunas.

Kui oled arutellu kutsutud kõneleja, palun uuri arutelujuhilt, mis on eesmärk – selle järgi saad oma mõtteid ja seisukohti ette valmistada.

Kui oled festivalikülastaja, keda arutelu teema huvitab ja arutelule jõudnuna sa ei saa selgust, millise tulemuse nimel vestlus toimub, palun võta sõna ja anna sellest märku. Küsi, kommenteeri, soovita!

2. Arutelu lühikirjelduses veebis või AFoorumis esimese postitusena loo arutelule kontekst: Mida on sellel teemal ja fookuses olevast probleemist teada (põhifaktid)? Millistest eeldustest lähtume? Millised on kutsutud osalejate või avalikkuses väljakõidud eriunevate osapoolte seisukohad

Arutelujuhile: võimalusel kaasa kutsutud osalejad selle tautustamaterjali koostamisse, et lähtepunktide osas ei tekiks vaidlust kohapeal, misvõtab aega sisuliselt arutelult. Kui külastajatel on võimalik AFoorumist lugeda tausta, piisab arutelul kohapeal vaid 5-minutilisest sissejuhatusest, et kohaletulnud ühele lehele viia ning saab asuda kiiremini edsiviiva vestluse kallale.

Vaata Margo Loori tutvustust AFoorumist, mis see on, kuidas ta arutelujuhti aitab ja kuidas AFoorumit kasutada: